Formularz aplikacyjny

Określ stopień znajomości danej technologii przypisując wartości od 1 do 5,
gdzie 1 oznacza że nie znasz jej w ogóle, a 5 oznacza że znasz ją bardzo dobrze